15 Sep 2021

863

Chỉ từ 80k/tháng để dùng online phần mềm MISA bản offline

Post by Admin
Chỉ từ 80k/tháng để dùng online phần mềm MISA bản offline

 

Với tình hình dịch bệnh kéo dài cũng như sự thay đổi của thời đại công nghệ số việc dùng online phần mềm kế toán không chỉ là giải pháp nhất thời mà đó là xu thế làm việc của nền kinh tế mới, ảnh hưởng sống còn đến mọi doanh nghiệp.

Hiện nay có hơn 120.000 doanh nghiệp đang dùng Phần mềm MISA SME bản Offline muốn dùng online phải chuyển đổi qua phần mềm mới với nhiều khó khăn:

  • Chi phí dùng phần mềm online cao.
  • Kế toán phải học và làm quen lại từ đầu với giao diện làm việc mới.
  • Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA SME qua phần mềm mới mất nhiều thời gian, lỗi dữ liệu phải nhập lại.
  • Phần mềm MISA SME có nhiều tính năng đã và đang đáp ứng tốt nghiệp vụ nhưng phần mềm online lại không có.
  • Khi chuyển đổi qua online doanh nghiệp không còn tự chủ phần mềm và sẽ không quay lại dùng bản MISA SME offline được nữa.

 

Vậy thì giải pháp nào để dùng được online trên phần mềm MISA SME?

 

 

SSA xin giới thiệu giải pháp Giúp phần mềm MISA dùng ONLINE:

Giải pháp tối ưu chi phí

Thiết lập hệ thống Online trên máy chủ của Doanh Nghiệp

Xem chi tiết


Nếu Doanh Nghiệp chưa có máy chủ chuyên dụng, muốn dùng online 24/24:
 Giải Pháp Máy Chủ CLOUD


 

 

Đóng góp ý kiến

0903.6264.39