GIẢI PHÁP API TÍCH HỢP PHẦN MỀM BÁN HÀNG VỚI PHẦN MỀM MISA

1. Mô tả dịch vụ

Giải pháp API tích hợp phần mềm bán hàng với phần mềm kế toán MISA là dịch vụ kết nối API giúp đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa phần mềm bán hàng như: SA CRM, SAPO, KIOT VIET ...vv với phần mềm kế toán MISA AMIS và MISA SME.

2. Vấn đề thường gặp

 • Đơn hàng từ phần mềm bán hàng không được cập nhật tự động về phần mềm xuất hoá đơn điện tử hay phần mềm kế toán kê khai thuế đẫn đến thiếu sót.

 • Nhân viên phải nhập liệu lại các đơn hàng trên phần mềm bán hàng vào lại phần mềm kế toán để xuất hoá đơn và kê khai thuế đẫn đến mất nhiều thời gian và chi phí vận hành.

 

 

3. Các hạng mục triển khai tích hợp

Có 4 tác vụ đồng bộ chính trong dự án này, bao gồm:

[MISA <> Phần mềm bán hàng] Đồng bộ đơn hàng

[MISA <> Phần mềm bán hàng] Đồng bộ thông tin khách hàng

[MISA <> Phần mềm bán hàng] Đồng bộ thông tin sản phẩm

[MISA <> Phần mềm bán hàng] Đồng bộ kho hàng Các tác vụ khác được coi là bổ sung cho bốn tác vụ chính, góp phần vào các hành động kéo và đẩy dữ liệu để đồng bộ hóa liền mạch.

4. Rule đồng bộ

4.1. Đồng bộ đơn hàng và thông tin khách hàng

Những tác vụ này cho phép Đơn hàng và Thông tin khách hàng được đồng bộ từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán MISA, các thông tin cơ bản bao gồm:

Thông tin chi tiết về dữ liệu đơn hàng:

 • Các sản phẩm trong đơn hàng
 • Thông tin giao hàng
 • Hóa đơn (Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Địa chỉ)
 • Vùng Quốc gia
 • Thuế
 • Phương thức giao hàng
 • Phương thức thanh toán

Thông tin chi tiết về Khách hàng:

 • Họ
 • Tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Mã đơn hàng

4.2. Đồng bộ thông tin Sản phẩm và Kho hàng

Tác vụ này cho phép thông tin Sản phẩm được đồng bộ từ phần mềm bán hàng sang phần mềm MISA, bao gồm các dữ liệu cơ bản sau:

 • Thông tin sản phẩm
 • Kho hàng

5. Kế hoạch triển khai 

 

 
Giai đoạn Tên hạng mục Mô tả hạng mục Số ngày triển khai
1 Phân tích nhu cầu tích hợp Tìm hiểu cụ thể nhu cầu đồng bộ giữa phần mềm bán hàng với phần mềm kế toán MISA 3
2 Triển khai tích hợp phần mềm bán hàng của khách hàng với phần mềm MISA và tiến hành điều chỉnh Triển khai trên môi trường localhost cùng khách hàng sau đó thực hiện các điều chỉnh nhỏ đến khi thỏa mãn yêu cầu. 12
3 Go Live Triển khai tích hợp phần mềm bán hàng với phần mềm kế toán MISA trên môi trường sản phẩm 1
Total 16

 

 

6. Chi phí dịch vụ

 

 6.1 Phí Triển khai tích hợp 1 lần cho năm đầu tiên

STT Hạng mục Mô tả Đơn giá (vnđ) Số lượng Tổng chi phí (vnđ)
1 Triển khai tích hợp Để khởi tạo hồ sơ Tích hợp kết nối hai hệ thống trên hai nền tảng tích hợp HexaSync và thiết lập các tác vụ Tích hợp để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp (sau đây gọi là“HexaSync Instance”) 20.000.000 1 20.000.000
2 Phí phần mềm hàng năm Chi phí về Hạ tầng, phần mềm Chi phí Bảo trì và support hệ thống       5.000.000 1 5.000.000
Total 25.000.000

 

 

 6.2 Phí hạ tầng từ năm thứ 2

 

STT Hạng mục Mô tả Đơn giá (vnđ) Số lượng Tổng chi phí (vnđ)
1 Phí phần mềm hàng năm Chi phí về Hạ tầng, phần mềm Chi phí Bảo trì và support hệ thống       5.000.000 1 5.000.000
Total 5.000.000

 

 

7. Chính sách bảo hành - bảo trì

 • Cam kết uptime 99.99%
 • Responsed time: 2h làm việc

 

8. Thông tin liên hệ tư vấn:

0903 6264 39 - sales@dichvudoanhnghiepssa.vn

 

 

Gửi thông tin Liên hệ

Đăng ký Nhận tư vấn miễn phí

SSA sẽ liên hệ lại với bạn trong 2h
 
 
Đăng ký
0903.6264.39