2 Nov 2023

302

Nộp tờ khai thuế XML trên MISA SME trang thuế điện tử báo lỗi "không đúng phiên bản hệ thống 2.6.8"

Post by Admin
Nộp tờ khai thuế XML trên MISA SME trang thuế điện tử báo lỗi "không đúng phiên bản hệ thống 2.6.8"

 

khi nộp tờ khai XML xuất từ phần mềm MISA SM ra nộp trên trang thuế điện tử "thuedientu.gdt.gov.vn" bị báo lỗi "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng... yêu cầu: 2.6.8"

 

Nguyên nhân:

Ngày 01/08/2023, Tổng cục thuế nâng cấp hệ thống khai thuế điện tử cập nhật phiên bản mới mẫu XML

Giải pháp:

Hiện tại MISA đang cập nhật phần mềm phiên bản mới nhất để hỗ trợ xuất/nộp tờ khai trực tiếp từ phần mềm:

- Nếu đơn vị vẫn còn hạn cập nhật thì nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2023

- Nếu Khách hàng không còn hạn cập nhật và đang sử dụng phiên bản CŨ thì thực hiện như sau:

Cách 1: Tải và nâng cấp bản HTKK mới nhất 5.1.0 (bản mới nhất ngày phát hành 14/08/2023) về (Link tải Tại đây ). Sau đó nhập khẩu tờ khai XML từ phần mềm vào HTKK, Lưu và thực hiện xuất nộp bình thường.

Cách 2: Đối với khách hàng sử dụng phần mềm MISA để xuất khẩu tờ khai trực tiếp:

  • Bước 1. Xuất khẩu tờ khai trên phần mềm ra định dạng .xml xuat to khai.png

  • Bước 2. Mở tờ khai đã xuất dưới dạng Notepad mo notpad.png

  • Bước 3. Sửa thông tin thẻ phiên bản tờ khai: Tại thẻ sửa thành 2.6.8 xml.PNG

  • Bước 4. Lưu tờ khai và lên trang thuế để nộp tờ khai như bình thường, hoặc nhập khẩu vào HTKK bình thường.

 

 

Đóng góp ý kiến

0903.6264.39