8 Feb 2022

578

[MỚI SSA] Giảm thuế GTGT 2%, từ 10% xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Post by Admin
[MỚI SSA] Giảm thuế GTGT 2%, từ 10% xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung Nghị quyết 43/2022/QH15 - Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022:

 

“Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn, mà còn trong trung và dài hạn đến các mục tiêu tăng trưởng 5 năm, 10 năm. Nếu không có các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 chỉ đạt 5,4%/năm, thấp hơn mục tiêu đề ra”.

Chính phủ đánh giá kinh tế 2 năm 2020 – 2021 tăng trưởng ở mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong năm 2021 khi nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid.

Chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, giảm 2% thuế VAT được Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với tỷ lệ tán thành là 424/426 đại biểu tham gia.

 

2. Thời hạn có hiệu lực của chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%:

 

 

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết áp dụng trong năm 2022.

Thời gian áp dụng: từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 

3. Đối tượng áp dụng thuế GTGT 8%:

 

Thuế GTGT xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

 

4. Cách thức thực hiện giảm 2% thuế GTGT:

 

 Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì xuất hóa đơn GTGT chọn thuế suất là 8% Nếu hóa đơn đã in sẵn thì đóng dấu giá đã giảm 2% Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

 Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp trực tiếp, thuế khoản khi xuất hóa đơn thì xuất số tiền đã giảm theo nghị quyết và ghi chú " Đã giảm số tiền ..... tương ứng vơi 20% theo nghị quyết số 43/2022/QH15 

 Trường hợp khai thay thì đính kèm thêm Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng

 

>>> Xem thêm:

 

Đóng góp ý kiến

0903.6264.39