14 Feb 2022

1668

Hướng dẫn lập chứng từ bán GTGT 8% theo NQ43 cho khách hàng đang sử dụng MISA SME 2021 trở về trước

Post by Admin
Hướng dẫn lập chứng từ bán GTGT 8% theo NQ43 cho khách hàng đang sử dụng MISA SME 2021 trở về trước

Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

  • Tại cột thuế suất, người dùng chọn loại thuế suất 10% và tự điều chỉnh tiền thuế GTGT=Thành tiền * 8%

  • Khi nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo. Lưu ý nhấn No để lấy đúng số thuế về hạch toán

 

Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm.

 

  • Tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

  • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền

 

 

Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

 

Nguồn helpsme.misa.vn

 

"Máy Chủ CLOUD" giúp Phần mềm MISA offline dùng online

Giải pháp làm việc ở nhiều nơi xa nhau 24/24: Tiện lợi, Tiết kiệm, An toàn

HOTLINE: 0903 6264 39 (ZALO)

 

 

Đóng góp ý kiến

0903.6264.39