Bảng giá VPS Cloud

Gói A

SSD Storage: 20 GB
RAM - DDR4: 1 GB
CPU: 1 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
290.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

SSD Storage: 40 GB
RAM - DDR4: 2 GB
CPU: 2 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
490.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

SSD Storage: 60 GB
RAM - DDR4: 4 GB
CPU: 4 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
690.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói D

SSD Storage: 80 GB
RAM - DDR4: 8 GB
CPU: 6 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
1.295.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói E

SSD Storage: 120 GB
RAM - DDR4: 12 GB
CPU: 8 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
2.450.000₫/Tháng
Đăng ký
0903.6264.39